Eerstelijns praktijk voor Houten en omstreken

Tekstvak: Ergotherapie Houten

Hoe werkt de praktijk voor Ergotherapie Houten

 

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met Ergotherapie Houten. Wij stellen samen met u vast wat uw praktische problemen zijn in het dagelijks leven door middel van een gesprek. Vervolgens kijken wij naar de handelingen die belangrijk voor u zijn en wordt bekeken of handelingen getraind moeten worden of op een andere manier aangeleerd worden, eventueel met behulp van een hulpmiddel of voorziening

 

De behandelingen zijn bij u thuis op de praktijk, of op uw werk. Als het nodig is, kan overleg plaatsvinden met uw behandelend arts, uw specialist of uw (fysio)therapeut.

 

Hoe vraagt u Ergotherapie aan

 

U kunt rechtstreeks een afspraak maken met Ergotherapie Houten, een verwijzing van een huisarts of specialist is in de meeste gevallen niet nodig. Bij een directe aanmelding zal de behandelend ergotherapeut een korte screening DTE bij u afnemen om te beoordelen of er verdere diagnostiek, behandeling of advies noodzakelijk is. Indien u een verwijzing heeft kunt u deze bij de eerste afspraak aan de behandelend ergotherapeut overhandigen.

 

Hoe wordt Ergotherapie vergoed

 

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars, waardoor u rekening dient te houden met het verplicht eigen risico. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer, u kunt de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen voor de specifieke voorwaarden.

 

Klachten afhandeling :

Wij streven er uiteraard naar dat alle patiŽnten volledig tevreden zijn. Echter mocht u onverhoopt toch klachten hebben over onze dienstverlening zullen wij deze snel voor u proberen op te lossen, wij hebben hiervoor een aparte klachtenafhandeling. U kunt ons een Email sturen waarin u uw klacht formuleert en wij nemen spoedig contact met u op om deze samen met u op te gaan lossen. Hiervoor hebben wij een speciaal e-mailadres : klachten@ergotherapiehouten.nl

Tekstvak: Copyright © ergotherapiehouten.nl  Alle rechten voorbehouden

Marije† Binke† Krista

Ons team

 

Ergotherapie Houten is inmiddels alweer gegroeid naar 3 Ergotherapeuten.

Aanmelden behandeling voor Ergotherapie

Tel 06 27275595