Eerstelijns praktijk voor Houten en omstreken

Tekstvak: Ergotherapie Houten

Wat is Ergotherapie

 

Ergotherapie is een paramedisch beroep wat zich richt op het oplossen van praktische problemen die veroorzaakt wordt door een aandoening, ziekte of beperking. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart in uw dagelijks leven. Ergotherapie richt zich specifiek op deze praktische problemen in de vorm van advies, begeleiding en training.

 

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat mensen kunnen meedoen in het dagelijkse en maatschappelijke leven. Het doel is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk (weer) zelfstandig uit te voeren. Hierbij kan het gaan om problemen bij de zelfverzorging, uitvoeren van huishoudelijk werk, zelfstandig verplaatsen, hobby’s of werk.

 

Waarom Ergotherapie

 

Ergotherapie biedt een passende oplossing wanneer dagelijkse handelingen plotseling of geleidelijk aan lastig zijn geworden en niet meer vanzelfsprekend zijn en automatisch gaan. Het doel is om handelingen zelfstandiger, veiliger en met minder klachten uit te voeren.

 

Ergotherapie is dus bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen en is gericht op het mogelijk maken van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

 

Begeleiding en Advies

 

Hierbij kunt u denken aan advies in begeleiding en ondersteuning van de mantelzorgers en professionele zorg bij het uitvoeren van handelingen. U kunt ondersteuning krijgen bij  het aanvragen en het hanteren van hulpmiddelen en/of voorzieningen.  Maar u kunt ook advies krijgen  in technieken om fysieke overbelasting tegen te gaan.

Tekstvak: Copyright © ergotherapiehouten.nl  Alle rechten voorbehouden

Marije  Binke  Krista

Ons team

 

Ergotherapie Houten is inmiddels alweer gegroeid naar 3 Ergotherapeuten.

Aanmelden behandeling voor Ergotherapie

Tel 06 27275595