Eerstelijns praktijk voor Houten en omstreken

Tekstvak: Ergotherapie Houten

Hoe werkt de praktijk voor Ergotherapie Houten

 

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met Ergotherapie Houten. Wij stellen samen met u vast wat uw praktische problemen zijn in het dagelijks leven door middel van een gesprek. Vervolgens kijken wij naar de handelingen die belangrijk voor u zijn en wordt bekeken of handelingen getraind moeten worden of op een andere manier aangeleerd worden, eventueel met behulp van een hulpmiddel of voorziening

 

De behandelingen zijn bij u thuis op de praktijk, of op uw werk. Als het nodig is, kan overleg plaatsvinden met uw behandelend arts, uw specialist of uw (fysio)therapeut.

 

Hoe vraagt u Ergotherapie aan

 

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. Uw arts stuurt de verwijzing naar onze praktijk of geeft de verwijzing aan u mee, zodat u deze kunt meenemen bij onze eerste afspraak.

 

Hoe wordt Ergotherapie vergoed

 

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars, waardoor u rekening dient te houden met het verplicht eigen risico. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer, u kunt de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen voor de specifieke voorwaarden.

 

Klachten afhandeling :

Wij streven er uiteraard naar dat alle patiŽnten volledig tevreden zijn. Echter mocht u onverhoopt toch klachten hebben over onze dienstverlening zullen wij deze snel voor u proberen op te lossen, wij hebben hiervoor een aparte klachtenafhandeling. U kunt ons een Email sturen waarin u uw klacht formuleert en wij nemen spoedig contact met u op om deze samen met u op te gaan lossen. Hiervoor hebben wij een speciaal e-mailadres : klachten@ergotherapiehouten.nl

Tekstvak: Copyright © ergotherapiehouten.nl  Alle rechten voorbehouden

Marije† Binke† Krista

Ons team

 

Ergotherapie Houten is inmiddels alweer gegroeid naar 3 Ergotherapeuten.

Aanmelden behandeling voor Ergotherapie

Tel 06 27275595