Eerstelijns praktijk voor Houten en omstreken

Tekstvak: Ergotherapie Houten

Ergotherapie Houten biedt praktische, doelgerichte ergotherapie op locatie in Gemeente Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Bunnik. Ergotherapie Houten hanteert een wijkgerichte benadering op het gebied van behandeling en samenwerking waardoor wij snelle, efficiŽnte zorg bieden daar waar het probleem zich voordoet. Ergotherapie Houten richt zich op de doelgroepen jong volwassen, volwassenen, ouderen en cliŽnten met arbeidsgerelateerde klachten. Hierbij staat de wens van de cliŽnt centraal. Dit betekent dat we ernaar streven samen tot een passende oplossing te komen, zodat de cliŽnt zijn/ haar autonomie behoudt.

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat mensen kunnen meedoen in het dagelijkse en maatschappelijke leven. Bij ergotherapie staat het Ďdoení centraal. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt en de eigen omgeving wordt daarbij betrokken. Het kan hierbij gaan om problemen bij de zelfverzorging, uitvoeren van huishoudelijk werk, zelfstandig verplaatsen, hobbyís of werk.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen en is gericht op het mogelijk maken van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

Tekstvak: Copyright © ergotherapiehouten.nl  Alle rechten voorbehouden

Binke van Seumeren

 

is COPD-gecertificeerd, aangesloten bij de beroepsvereniging van Ergotherapie Nederland en ParkinsonNet, en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Paramedici.

Tel : 06-27275595

E-mail